21.06.2018

Om Designbase.no samt opphavsrett og vilkår for bruk av portalen

Alt innhold på Designbase.no er beskyttet av lov om opphavsrett og administreres av mediehuset Horisont Gruppen a/s CVR: 8775 1619.

Om Designbase.no

Designbase.no – forum for design- og interiørbransjen – er et bedriftsmedium og community som dekker alle fagbransjer innenfor design og interiør, og som målrettet går direkte til og leses av fagfolk. Partnere på Designbase.no kan bidra aktivt med innhold/erfaring og betraktes som en innsiktsfull kunnskapsressurs i utviklingen av Designbase.no. Vi kommer ut daglig på Designbase.no, ukentlig med to nyhetsbrev samt 4 ganger om året med magasinet Designbase.

Designbase.no vil være det sentrale samlingspunktet for design- og interiørbransjen i Skandinavia. Vi vil være den ledende formidleren av nyheter og utvikling i bransjen. Et faglig forum, møtested, inspirasjonskilde og verktøy for beslutningstakere og personer som arbeider profesjonelt med design og interiør.

Designbase.no vil inspirere virksomheter og deres medarbeidere i deres arbeide

Utgiver:

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Danmark

Om opphavsrett og vilkår for bruk av portalen

Sitater

Det er i orden å sitere uten å spørre om lov, men det er noen spilleregler. Det skal siteres i overensstemmelse med ’god skikk’ som vil si at opphavspersonen og kilden angis. Populært sagt: sitér kort og husk å fortelle hvor du har det fra!

Links

Designbase.no ønsker å gjøre det lett for brukere og medlemmer å ha tilgang, debattere og linke til innholdet på portalen.

Du må altså gjerne linke til forsiden av den besøkte portalen eller til en spesifikk artikkel som du omtaler på eksempelvis din egen nettside eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse. Omtaler du en artikkel på den besøkte portalen på din nettside eller i en e-mail, ser vi det som god sitatskikk at du samtidig linker til den opprinnelige artikkelen.

Det er ikke tillatt å etablere linker til Designbase.no på en slik måte at Designbase.no fremtrer som en fremmed nettside. Man må altså ikke linke på en slik måte så Designbase.no kommer til å se ut som om den er del av en annen nettside, med mindre du på forhånd har en skriftlig avtale om dette med mediehuset Horisont Gruppen a/s.

Overtredelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgjørelse.

Systematiske links

Det er ikke tillatt uten skriftlig samtykke, systematisk å kopiere eller henvise til Designbase.no med det sikte å selge innholdet til tredjepart.

Overtredelser medfører krav om erstatning, vederlag og godtgjørelse.

Kopiering etc.

Artikler, fotografier, grafikk og annet innhold på den besøkte portalen tilhører Horisont Gruppen a/s og stilles til rådighet for visning/lesning. Det er tillatt å ta kopier på papir (print) til privat bruk. Du må dog ikke, uten skriftlig samtykke fra Horisont Gruppen a/s, kopiere, gjenutsende, laste opp, sende, overføre eller distribuere innholdet av den besøkte portalen, herunder tekst, bilder, lyd eller video til kommersielle eller offentlige formål.

Vilkår for bruk av nettsiden

Les vennligst disse vilkår og betingelser nøye igjennom før du bruker Designbase.no. Ved å bruke den besøkte portalen, administrert/eid av Horisont Gruppen a/s, aksepterer du betingelsene.

Vilkår og Betingelser

Særlige regler for bruker- og medlemsbaserte nettsider. Dette gjelder medlemmer av typen MEDLEM og PARTNER (heretter medlem) samt brukere, som legger innhold og eller kommentarer på Designbase.no. Her kan du lese om hvilke regler som gjelder for innlegg, som du og andre brukere selv legger på Designbase.no, og som tilbys av mediehuset Horisont Gruppen a/s.

Du er ansvarlig for at dine innlegg (innhold) er i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder at dine innlegg ikke krenker tredjemanns rettigheter, eksempelvis opphavsrett til tekst og bilder.

Se for øvrig våre retningslinjer og les vår persondatapolitikk

Opprettelse

Det er mulig som medlem å opprette innhold på Designbase.no. Som medlem aksepterer du å ha ansvaret for alle dine handlinger på siden som foretas i ditt brukernavn. Som tilbyder forbeholder vi oss retten til å stoppe din brukeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrunnelse.

Brukergenerert innhold

Medlemmer er ansvarlige for at alle innholdstyper, kommentarer, bilder eller annet innhold som det lastes opp på den besøkte portalen. Ved å levere innhold forplikter du deg til å holde tilbyderen utenfor skade. Vi ber deg samtidig respektere de gjeldende retningslinjer for publisering av innhold via medlemskapet. (Les her)

Ingen Sensur eller redigering

Det er ikke mulig for oss som tilbyder å overvåke alle aktiviteter på Designbase.no. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for innhold som medlemmer leverer, og for at du som bruker kan bli utsatt for innhold som du finner støtende, feilaktig eller på annen måte kritikkverdig. Du anerkjenner at vi som tilbyder ikke forhåndsgodkjenner brukernes innhold, men at vi har retten til uten nærmere begrunnelse å fjerne enhver form for innhold som offentliggjøres via Designbase.no hvis det er i strid med prinsippene i eller ordlyden av de her nevnte betingelser.

Overdragelse av rettigheter

Ved å laste opp innhold til den besøkte portal innestår du for:

  • at du har alle nødvendige rettigheter til det materialet som du leverer, og retten til å bruke det som beskrevet i disse betingelser,
  • at alle informasjoner du leverer er sanne, nøyaktige, aktuelle og fullstendige og ikke overtrer de her beskrevne betingelser
  • at offentliggjørelsen av innholdet ikke vil være til skade for noen person eller gruppe
  • at du følger våre regler og retningslinjer ift. vår persondatapolitikk

Vi gjør oppmerksom på at det ifølge loven om opphavsrett kun er tillatt å sitere en offentliggjort tekst eller lignende, hvis dette skjer ”i overensstemmelse med god skikk og i det omfang som betinges av formålet”. Du må derfor blant annet ikke kopiere andres materiale inn i dine innlegg og annet innhold.

Opphavsrettslig beskyttelse

Du bør anta at alt hva du ser eller leser på Designbase.no er beskyttet av opphavsretten, medmindre annet er angitt. Innholdet på Designbase.no må brukes i henhold til disse betingelsene. Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for innholdet på eller tilgjengeligheten av portaler/nettsider som Designbase.no sine linker eller henviser til. Dette gjør seg også gjeldende for annonser.

Bilder og tekst tilhører enten Horisont Gruppen eller brukes med tillatelse. Enhver uberettiget bruk av bilder og tekst kan krenke lovgivning om opphavsrett.

Ingen garanti for innholdet

Horisont Gruppen a/s garanterer ikke for at innholdet på Designbase.no er korrekt. Horisont Gruppen a/s påtar seg intet erstatningsansvar for feil og utelatelser i innholdet på den besøkte portalen.

Enerett til logoer og varemerker

Alle varemerker og logoer som vises på Designbase.no tilhører eller administreres av Horisont Gruppen a/s. Intet innhold på nettsiden kan fortolkes som noen form for lisens eller rett.

Tredjemanns nettside/portal

Horisont Gruppen a/s er ikke ansvarlig for innholdet av disse linkede nettsidene eller andre nettsider/portaler linket til denne portalen. Hvis du ønsker å besøke nettsider som er linket til fra denne portalen eller andre nettsider/portaler, skjer dette på ditt eget ansvar. Dette gjør seg også gjeldende for annonser.

Med vennlig hilsen

Designbas.no

c/o Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark

  Designbase.no dk anvender cookies som vi bruker til å huske dine innstillinger og statistikk m.m. Når du fortsetter med å bruke nettsiden, aksepteres vår nye cookie- og persondatapolitikk. Les mer