23.05.2018

Persondata og cookie praksis

Designbase.no (”vi”, ”våre”, ”oss”) er et online-community, et bransjenettverk og et medium som gir brukene (”du", "deg”) faglig kunnskap om spesifikke emner, innsikt i bransjens utvikling og mye mer. Vår nettside og mobilside og evt. tilhørende printmagasin (samlet vår ”community”) er en del av mediehuset Horisont Gruppen a/s.

Når du oppretter adgang til vår nettside og tar i bruk våre tjenester eller melder deg på vårt nyhetsbrev, anerkjenner du at du har lest og forstått denne praksisen om beskyttelse av personlige opplysninger og den innsamling og oppbevaring av opplysninger og håndteringsprosess som er beskrevet her.

Oversikt

Denne praksis om beskyttelse av personlige opplysninger beskriver detaljert vår praksis og prosedyrer i forhold til innhenting, bruk og videreutgivelse av dine personopplysninger.

Vi forstår at det krever stor tillit fra din side å utlevere opplysninger online. Vi tar denne tilliten svært alvorlig og prioriterer å sikre beskyttelsen og fortroligheten av de personopplysninger som du gir oss, når du besøker vår nettside eller bruker våre tjenester.

Denne praksis om beskyttelse av personlige opplysninger ble oppdatert den 31. mai 2018

1. Beskyttelse av personopplysninger

2. Innsamling av dine personopplysninger

3. Slik bruker vi dine personopplysninger

4. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

5. Cookies og andre nettbaserte teknologier

6. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

7. Dine rettigheter

8. Eksterne linker

9. Internasjonale overførsler

10. Endringer til denne praksis om beskyttelse av personlige opplysninger

11. Slik kontakter du oss

1. Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning (General Data Protecsjon Regulasjon, GDPR) skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi gjemmer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig og under stadig hensyntagen til dine rettigheter som bruker.

Vi kan dog ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverførsler via internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger, når data sendes og oppbevares elektronisk.

Den hurtige utviklingen av internett betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor rett til å oppdatere og endre nærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Gjør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for "senest oppdatert" øverst i dokumentet. I tilfelle av vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig meddelelse på våre nettsider.

2. Innsamling av dine personopplysninger

Generelt: Vi samler ikke inn personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse opplysninger. Det kan skje ved påmelding til nyhetsbrev fra vår nettside, på en konferanse, en messe eller telefonisk, via opprettelse av medlemskap, partnerskap, ved kjøp av markedsføring i våre medier eller når du på annet vis handler med oss i andre sammenhenger eller ved bruk av vår service. Her innsamles typisk opplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail og kanskje ditt bilde. Se mer spesifikt i de konkrete avsnittene nedenfor.

Vi mottar og gjemmer alle de opplysninger som du angir på vårt nettsted eller gir oss på andre måter. Det gjelder også opplysninger som kan brukes til å identifisere deg som person eller kontakte deg direkte (”personlige opplysninger”).

Personlige opplysninger omfatter opplysninger som du gir oss, som f.eks. ditt for- og etternavn, ditt telefonnummer, et evt. bilde av deg selv, din post- og e-mailadresse, ditt brukernavn og dine faktureringsopplysninger (såsom faktureringsadresse). Vi kan også registrere eller be om dine nyhetspreferanser, utdannelsesmessige behov bl.a. til journalistiske fokusområder og emner, så vi vet hvordan du best kunne tenke deg å holde deg faglig orientert.

Du kan velge ikke å gi oss personlige opplysninger, men generelt sett er visse opplysninger nødvendige for at du kan motta relevante tilbud fra Designbase.no, partnere og dra fordel av å være et registrert medlem. Det er f.eks. kun medlemmer som kan lese låst innhold, publisere innhold og profilere seg med relevant kompetanse og personlig profilbilde, delta i debattfora, følge relevante emner og personer, lese nyhetsbrev for medlemmene og delta i undersøkelser.

Vi kan også velge å innhente andre opplysninger, såsom din IP-adresse, opplysninger som identifiserer din enhet, og browsing historikk for nettsteder i det omfang at opplysningene omhandler deg. Les mer om vår cookie-praksis her

Opplysninger om andre: Det er mulig å inntaste personlige opplysninger og relaterte opplysninger for andre personer på vår nettside. Hvis du oppretter en personprofil på vegne av en annen gjennom Designbase.no, kan du inntaste denne personens personopplysninger hvis din konto inneholder disse rettighetene. Du skal ha den andre personens samtykke før du utleverer vedkommendes personopplysninger til oss. Hvis et annet Designbase.no medlem gir deg adgang til deres opplysninger igjennom et partnerskap eller et medlemskap som understøtter dette eller annen lignende service, bør du behandle disse opplysningene på passende vis.

Opplysninger fra andre kilder: Vi har integrert vår side til LinkedIn for å kunne tilby en profesjonell, effektiv og fyllestgjørende personprofil, her henter vi både den e-mail som er inntastet på LinkedIn, ditt navn, ditt resumé, nåværende jobb og andre opplysninger som er relevante for din profil på Designbase.no. (Denne feature hverken brukes eller eksponeres akkurat nå).

Vi arbeider hele tiden med eksisterende systemer og potensielle fremtidige partnere for å forbedre og personlig tilpasse din bruk av vårt nettsted i henhold til de prosedyrer som er beskrevet i denne praksis om beskyttelse av personlige opplysninger. Hvis du ikke vil at vi bruker opplysninger fra LinkedIn, kan du bare beslutte å logge inn med en e-mailadresse og et personlig valgt passord.

3. Slik bruker vi dine opplysninger:

Generelle formål - Designbase.no bruker opplysninger som vi samle inn om deg til følgende formål:

til registrering og administrasjon av din konto, herunder til tillatelse av adgang til og bruk av vårt nettsted

til å kommunisere med deg generelt, herunder å videregi opplysninger om Designbase.no og invitasjoner og nyheter fra Designbase.no’s online-community og våre kommersielle partnere

til å gi oss mulighet for å offentliggjøre din personlige medlemsprofil, foruminnlegg og annet innhold til fordel for Designbase.no’s online fellesskap

til å svare på dine spørsmål og kommentarer

til å måle interesser og forbedre våres produkter, tjenester og nettsted

til å meddele deg om særtilbud og produkter eller tjenester som er tilgjengelige fra oss eller våre partnere, og som potensielt kan ha din interesse

til på annen måte å tilpasse din opplevelse hos Designbase.no personlig, herunder personlig tilpasning av de reklamene som du får vist

til å be om opplysninger fra deg, herunder igjennom spørreundersøkelser

til å løse uoverensstemmelser eller problemer

til å forhindre potensielt forbudte eller ulovlige aktiviteter

til å fakturere evt. medlemskap, partnerskap eller inngåtte avtaler

Hvis din virksomhet har meldt deg på som Designbase.no partner, sender vi deg service- og support meddelelser via e-mail til den e-mailadresse som du gir oss.

Hvis du ønsker at vi fjerner dine personlige profil-data, skal du skrive til support@horisontgruppen.dk

Markedsføring

Vi vil gjerne gjøre det lett for deg å dra fordel av de faglige mulighetene på vårt nettsted. En måte vi gjør dette på, er ved enten å ringe til deg eller sende meddelelser på e-mail til deg, som inneholder opplysninger om dine faglige interesser eller hva du kan gjøre for å profilere deg enda bedre som person eller hva du kan gjøre for å synliggjøre din virksomhet. Vi mener at disse meddelelser via e-mail og evt. telefon gir deg brukbare opplysninger om de faglige særtilbud som er tilgjengelige gjennom vårt nettsted.

Du kan motta markedsføringsmeddelelser fra oss når du melder deg på nyhetsbrev, blir medlem eller partner eller har når du har kjøpt varer eller tjenester fra oss.

Hver gang du mottar en e-mail av denne typen, vil du få mulighet for å fortelle oss at du ikke lengre ønsker å motta dem, eller du vil kunne avvise push-meddelelser i applikasjonen eller endre innstillingene for din mobil-enhet for denne type markedsføring. Du kan melde deg ut av alle disse markedsføringsmeddelelser når som helst ved å klikke på utmeldingslinken som finnes nederst i alle henvendelser som du mottar fra oss, eller ved å kontakte oss på support@horisontgruppen.dk

Bemerk at vi fortsatt kan sende deg servicemeddelelser, såsom servicebeskjeder og administrative meddelelser om din konto. Du kan ikke melde ut slike servicemeddelelser med henblikk på å kunne gi deg råd om å delta aktivt i online-community’et.

4. Hvem deler vi dine personopplysninger med?:

Designbase.no kan dele dine opplysninger: Designbase.no kan dele dine opplysninger med andre parter, herunder andre konsernselskaper og de typer tredjeparter som er angitt her. Hvis vi f.eks. selger eller avhender vår virksomhet eller en del av den, og dine personopplysninger er tilknyttet sådanne solgte eller overførte deler av våres virksomhet, eller hvis vi fusjonerer med en annen virksomhet, vil vi dele dine personopplysninger henholdsvis med den nye eieren av virksomheten eller vår fusjonspartner.

Et annet eksempel: Hvis vi er lovmessig forpliktet til å gjøre det, vil vi dele personopplysninger for å beskytte våre kunder, nettsiden samt vår virksomhet og våre rettigheter og eiendom.

Hvis du velger å opprette et medlemskap og/eller en medlemsprofil på Designbase.no, vil mange av opplysningene i din profil bli offentlig tilgjengelig og vil kunne identifiseres ved hjelp av ditt skjermnavn. Du vil kunne se din profil slik som offentligheten ser den. Hvis du velger å benytte deg av muligheten for å kommunisere med andre medlemmer gjennom generell publisering på nettstedet (f.eks. blogginnlegg, faglige innspill eller kommentarer), kan andre Designbase.no-medlemmer dessuten kontakte deg ved å bruke Designbase.no som mellomledd. Designbase.no utleverer dog ikke ditt, navn, telefon, din e-mailadresse og andre personlige opplysninger, men personopplysningene kan bli vist offentlig for andre likesinnede medlemmer og brukere av Designbase.no.

Vi kan også dele samlede eller anonyme opplysninger med tredjeparter, herunder annonsører og partnere og investorer. Vi kan f.eks. fortelle våre annonsører og partnere om antallet av besøk på vårt nettsted eller om de mest populære innhold og emner. Disse opplysningene inneholder ingen personlige opplysninger og brukes til å utvikle innhold og tjenester som vi håper at du vil finne interessant.

Medier som hører til vår gruppe: Vi kan dele dine personopplysninger innen Horisont Gruppen a/s. Ved å dele disse opplysningene har vi mulighet for å gi deg opplysninger om produkter og tjenester som kan være interessante for deg. I det omfang at Horisont Gruppen a/s og tilknyttede medier har adgang til dine opplysninger, følger de en praksis som er minst like så restriktiv som den praksis som er beskrevet i denne praksisen om beskyttelse av personlige opplysninger. De vil også overholde gjeldende lovgivning om forsendelse av markedsføringsmeddelelser og som minimumskrav gi deg mulighet for å velge om du vil fortsette med å motta slike meddelelser i eventuelle kommersielle e-mails, som de sender.

Vi kan også dele dine opplysninger, hvis vi mener etter vårt eget skjønn, at det er nødvendig:

for å overholde legitime og håndhevelige stevninger, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser, for å etablere eller utøve våre juridiske rettigheter, for å forsvare oss mot rettskrav, eller på annen måte påkrevet av loven. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å fremføre eller frasi enhver juridisk innsigelse eller rett som er til rådighet for oss.

for å undersøke, forebygge eller gripe inn overfor ulovlige eller formodede ulovlige aktiviteter, for å beskytte og forsvare Designbase.no’s, våre kunders eller andres rettigheter, eiendom eller sikkerhet og i forbindelse med våre bruksbetingelser eller andre avtaler

i forbindelse med en virksomhetstransaksjon som f.eks. salg, fusjon, konsolidering eller salg av aktiver eller i tilfelle av konkurs.

5. Cookies og andre nettbaserede teknologier

Når du besøker Designbase.no, mottar du automatisk en eller flere cookies.

Vi bruker cookies til å samle inn statistikk i forbindelse med visning av data fra sosiale medier, eksempelvis Twitter, til markedsføring og i forbindelse med login-funksjonen for foreningens medlemmer.

For det meste samler cookies inn anonyme data, men som kan også samle inn IP-adresser som er personlige data.

Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil som lagres i din browser for å kunne gjenkjenne din datamaskin, iPad eller smart phone ved tilbakevendende besøk. Nesten alle nettsider bruker cookies i dag. En cookie er ikke et program og kan ikke inneholde virus. En cookie kan inneholde tekst, tall, en dato eller kan huske at du er logget inn. Det er eksempelvis ikke mulig å logge inn på Designbase.no, hvis vår login-cookies ikke settes.

Slik unngår og sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker å lagre cookies på din computer, har du mulighet for å slette dem igjen eller blokkere for cookies.

Slik sletter eller blokkerer du cookies (informasjon fra minecookies.org).

Benytter du en browser som ikke er på listen fra minecookies.org ovenfor, skal du finne veiledningen i den pågjeldende browsers hjelpe-seksjon.

Du skal dog være oppmerksom på at Designbase.no – og Horisont Gruppens øvrige nettsider - ikke vil fungere etter hensikten hvis du helt fravelger cookies. Det vil blant annet være umulig å logge inn da vi bruker cookies i forbindelse med vår login-funksjon.

Mer om cookies

Du kan lese mere om cookies her: Kjenn dine cookies like så godt som de kjenner deg - https://erhvervsstyrelsen.dk/kend-dine-cookies

Så lang tid oppbevares cookies

Cookiens levetid kan variere etter hva de enkelte tilbydere har satt dem til. Noen cookies forsvinner så snart du lukker browser-vinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange tilbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonse-, statistikk og innholdsrelaterte cookies. Bemerk at levetiden forlenges etter hvert besøk, så det er f.eks. 14 dage fra siste gangen at du har besøkt et nettside, at cookies oppbevares på din computer.

Statistikk

Designbase.no anvender analyseverktøy fra Google Analytics til å utarbeide statistikk over brukernes interaksjon med siden.

For å samle inn statistikk over bruken av Designbase.no bruker vi cookies for:

Google Analytics

Google bruker cookies for å samle inn anonyme data om brukernes adferd. De kan også samle inn IP-adresser som er personlige data. De deler data med tredjepart.

Ønsker du å velge bort cookies spesifikt fra Google Analytics, kan du gjøre det her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deling av innhold

Designbase.no bruker cookies til å dele innhold på sosiale medier.

Det settes cookies for:

Facebook

LinkedIn

Twitter

Disse cookies samles inn både anonyme data og personlige data, bl.a. IP-adresser, og deler data med tredjepart.

Markedsføring

Designbase.no bruker cookies til markedsføring. Til dette formålet bruker vi bannerstyringssystemet ADServing  :

FM ADserving - http://www.fmadserving.dk/

Disse cookies gjemmer både anonyme data og kan også gjemme personlige data. Data deles med tredjepart.

6. Hvor lenge oppbevarer vi dine opplysninger?

Vi kan oppbevare bestemte opplysninger som er tilknyttet din konto i våre arkiv, bl.a. til statistikker så vel som for å sikre våre registrerte opplysningers integritet. De tidsrommene som vi oppbevarer dine opplysninger i, avhenger av formålet som vi har innhentet dem til, og som vi bruker dem til.

Vi oppbevarer ikke dine personlige opplysninger lengre enn det er nødvendig til våre forretningsmessige formål eller i henhold til juridiske krav til den til enhver tid gjeldende lov om behandling av personopplysninger i Norge. Vi kan oppbevare noen opplysninger i en periode etter at du har lukket din konto hos oss, f.eks. hvis det er nødvendig for å overholde annen lovgivning eller for å håndheve, forsvare eller fastlegge juridiske rettigheter.

7. Dine rettigheter og valg i forbindelse med innhentning og bruk av dine opplysninger

Du kan kontrollere, supplere og oppdatere de opplysninger som du har gitt ved å logge inn på din konto.

Du kan også deaktivere din Designbase.no-konto ved å kontakte oss ved hjelp av de metoder som beskrives nedenfor.

Hvis du beslutter å si opp ditt medlemskap på Designbase.no, vil vi deaktivere adgangen.

Bemerk at når du har sagt opp et medlemskap, vil du likevel ha adgang til din personlige profil som også vil være synlig i bransjenettverket med din medlemsprofil, men du mister din adgang til eksklusivt innhold og diverse funksjoner som følger i et betalt abonnement/medlemskap.

Hvis du også ønsker å bli slettet fra vår database (og ikke lengre ønsker å være synlig på Designbase.no), så kan dette gjøres ved å kontakte oss direkte. Du kan dog når som helst åpne en ny konto, på samme måte som vi også kan gjenaktivere din adgang til eksklusivt innhold og andre funksjoner, såfremt vi stadig har dine opplysninger i databasen.

Du kan velge å ikke gi oss dine personlige opplysninger, selv om de er nødvendige for å kunne dra fordel av visse funksjoner som tilbys på Designbase.no.

I overensstemmelse med gjeldende lovgivning kan du ha følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

Du har rett til å få innsikt i de opplysninger som vi behandler om deg. Hvis du ønsker adgang til de opplysninger som er registrert om deg hos Designbase.no, skal du rette henvendelsen til support@horisontgruppen.dk.

Er det registrert feil data, eller har du andre innsigelser, kan du rette henvendelse samme sted eller du redigerer dem ved å gå til din profil.

Du har mulighet for å få innsikt i hvilke informasjoner det er registrert om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene i databeskyttelsesloven og EU’s Persondataforordning.

I det omfang det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge persondataloven og Persondataforordningen rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som kan henføres til deg.

Såfremt det viser seg at de opplysninger eller data som omhandler deg, er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle  ditt samtykke.

Du har videre rett til å bli slettet fra Designbase.no (Right to be erased) og rett til at all historikk om din adferd slettes (Right to be forgotten).

Du har mulighet for å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende deg. Klage sendes til Datatilsynet.

8. Eksterne linker

Vårt nettsted kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder. Hvis du får adgang til nettsteder fra de linkene som er gitt på vårt nettsted, innhenter tilbyderne av disse nettsteder muligvis opplysninger fra deg som vil bli brukt i henhold til deres praksis om beskyttelse av personlige opplysninger som kan være annerledes enn vår praksis om beskyttelse av personlige opplysninger og cookies. Vi anbefaler at du undersøker disse andre nettsteders praksis om beskyttelse av personlige opplysninger for å forstå deres prosedyrer for innsamling, bruk og videresending av personlige opplysninger.

9. Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål til denne praksisen om beskyttelse av personlige opplysninger, kan du kontakte dataholder direkte på:

Designbase.no

C/O Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

DK-2300 København S

Telefon: +45 5350 6060

Mail: Support@horisontgruppen.dk

  Designbase.no dk anvender cookies som vi bruker til å huske dine innstillinger og statistikk m.m. Når du fortsetter med å bruke nettsiden, aksepteres vår nye cookie- og persondatapolitikk. Les mer